Στατιστικά Φυλετικών Μαχών

ΦΜ Στατιστικά

TW Stats contains tools, statistics and tracking that will enhance your TW experience. When a new world goes online, TW stats will automatically update to support that world.

Στατιστικά

Για να επιστρέψεις στο μεσαιωνικό σου χωριό, επισκέψου τη σελίδα του online παιχνιδιού Φυλετικές Μάχες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανάτρεξε στην ενότητα Φυλετικές Μάχες της ιστοσελίδας Innogames.com. Ίσως βρεις ενδιαφέροντα τα υπόλοιπα παιχνίδια στρατηγικής μας, όπως το δωρεάν online παιχνίδι Grepolis το οποίο διαδραματίζεται στην Αρχαία Ελλάδα ή το online παιχνίδι στρατηγικής Forge of Empires στο οποίο μπορείς να χτίσεις τη δική σου αυτοκρατορία εξερευνώντας νέες τεχνολογίες.

Στατιστικά

1,256,130 παικτών καταγεγραμμένων (22,145 ενεργών)
144,850 καταγεγραμμένων φυλών (1,750 ενεργών)
2,552,667 καταγεγραμμένων χωριών.
9,606,357 καταγεγραμμένων κατακτήσεων.
2,540,467 καταγεγραμμένων αλλαγών φυλής.

Αναζήτηση παίκτη και φυλής

Όνομα:

Εργαλεία κόσμων και στατιστικά

GR1 Κόσμος 1
43 παίκτες, 10 φυλές, 240,063 χωριά
GR33 Κόσμος 33
94 παίκτες, 12 φυλές, 16,161 χωριά
GR34 Κόσμος 34
42 παίκτες, 2 φυλές, 13,388 χωριά
GR35 Κόσμος 35
453 παίκτες, 40 φυλές, 14,557 χωριά
GR37 gr37
1,058 παίκτες, 84 φυλές, 12,126 χωριά
GR39 gr39
3,506 παίκτες, 169 φυλές, 8,249 χωριά
GR38 gr38
1,955 παίκτες, 133 φυλές, 11,671 χωριά
GR36 gr36
642 παίκτες, 81 φυλές, 13,811 χωριά
GRC1 Classic
707 παίκτες, 82 φυλές, 10,508 χωριά
GRP1 Casual
984 παίκτες, 78 φυλές, 186,162 χωριά
GR2 Κόσμος 2 (closed)
218 παίκτες, 21 φυλές, 218,766 χωριά
GR3 Κόσμος 3 (closed)
158 παίκτες, 20 φυλές, 144,252 χωριά
GR4 Κόσμος 4 (closed)
87 παίκτες, 9 φυλές, 76,844 χωριά
GR5 Κόσμος 5 (closed)
115 παίκτες, 16 φυλές, 164,116 χωριά
GR6 Κόσμος 6 (closed)
131 παίκτες, 12 φυλές, 159,787 χωριά
GR7 Κόσμος 7 (closed)
146 παίκτες, 12 φυλές, 115,755 χωριά
GR8 Κόσμος 8 (closed)
116 παίκτες, 9 φυλές, 88,920 χωριά
GR9 Κόσμος 9 (closed)
556 παίκτες, 49 φυλές, 96,173 χωριά
GR10 Κόσμος 10 (closed)
149 παίκτες, 17 φυλές, 59,613 χωριά
GR11 Κόσμος 11 (closed)
403 παίκτες, 65 φυλές, 21,129 χωριά
GR12 Κόσμος 12 (closed)
145 παίκτες, 8 φυλές, 58,495 χωριά
GR13 Κόσμος 13 (closed)
105 παίκτες, 7 φυλές, 93,870 χωριά
GR14 Κόσμος 14 (closed)
612 παίκτες, 41 φυλές, 46,574 χωριά
GR15 Κόσμος 15 (closed)
653 παίκτες, 43 φυλές, 50,795 χωριά
GR16 Κόσμος 16 (closed)
691 παίκτες, 56 φυλές, 35,785 χωριά
GR17 Κόσμος 17 (closed)
593 παίκτες, 46 φυλές, 42,704 χωριά
GR18 Κόσμος 18 (closed)
672 παίκτες, 52 φυλές, 33,250 χωριά
GR19 Κόσμος 19 (closed)
97 παίκτες, 13 φυλές, 75,849 χωριά
GR20 Κόσμος 20 (closed)
617 παίκτες, 70 φυλές, 90,928 χωριά
GR21 Κόσμος 21 (closed)
798 παίκτες, 57 φυλές, 66,032 χωριά
GR22 Κόσμος 22 (closed)
862 παίκτες, 107 φυλές, 63,407 χωριά
GR23 Κόσμος 23 (closed)
957 παίκτες, 43 φυλές, 14,324 χωριά
GR24 Κόσμος 24 (closed)
894 παίκτες, 84 φυλές, 23,165 χωριά
GR25 Κόσμος 25 (closed)
745 παίκτες, 50 φυλές, 11,390 χωριά
GR26 Κόσμος 26 (closed)
67 παίκτες, 2 φυλές, 39,719 χωριά
GR27 Κόσμος 27 (closed)
1,427 παίκτες, 82 φυλές, 13,219 χωριά
GR28 Κόσμος 28 (closed)
34 παίκτες, 3 φυλές, 30,836 χωριά
GR29 Κόσμος 29 (closed)
194 παίκτες, 20 φυλές, 25,198 χωριά
GR30 Κόσμος 30 (closed)
93 παίκτες, 12 φυλές, 29,817 χωριά
GR31 Κόσμος 31 (closed)
225 παίκτες, 19 φυλές, 18,229 χωριά
GR32 Κόσμος 32 (closed)
101 παίκτες, 14 φυλές, 17,030 χωριά
κατάσταση διακομιστή

2016-05-05 22:52:55 EEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272